Elektronická požární signalizace

EPS je elektronický systém sloužící k indikaci požárně nebezpečné situace. Primárním úkolem je zabránit ohrožení života a zdraví osob, zvířat či materiálním škodám v objektu. Systém se skládá z ústředny, detektorů, vstupně-výstupních modulů a vedení, které je propojuje. Kromě funkce včasné indikace a signalizace požáru systém dále ovládá či monitoruje návazná zařízení (vzduchotechniku, hašení, výtahy, evakuační rozhlas apod.).

Námi nabízené systémy splňují veškeré potřebné atesty podle evropských norem pro instalaci v budovách a podmínky pro použití na českém trhu. Spolu s nimi máme v nabídce veškeré nutné příslušenství pro instalaci a dodávku celého projektu vč. speciální detekce. Zboží držíme skladem v ČR pro okamžitý odběr.

Co nabízíme: 

 • Autonomní detektory na baterie

 • Detektory připojitelné k EZS či MaR

 • Konvenční malé cenově výhodné ústředny DCC/MAG

 • Moderní adresné systémy EPS až o 15 kruhových linkách

 • Systémy se zabezpečenou dálkovou správou, SMART aplikace iOS a Android

Pomůžeme Vám s malým i velkým projektem, i když se systémy EPS teprve začínáte.

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím webového formuláře, e-mailu či telefonicky.

Kontakt

Ústředna EPS EPS umožňuje smíšenou činnost analogové adresovatelné a konvenční technologie. Podporuje připojování periferií pomocí kruhové nebo přímé linky. Analogové adresovatelné hlásiče požáru, manuální tlačítkové hlásiče požáru, signalizační zařízení a vstupy a výstupy jsou identifikovatelné a spravované ústřednou EPS jako jednotlivé prvky. Kompletně modulárně navržená ústředna EPS využívá funkční moduly, které se instalují do slotu sběrnice. Sběrnice zajišťuje napájení a vnitřní komunikaci směrem k funkčním modulům. K dispozici je široký rozsah funkčních modulů, které poskytují adresovatelná kruhová vedení, konvenční zóny, vstupy a výstupy a rozhraní pro různá zařízení. Ústřednu EPS lze vybavit celkem 46 funkčními moduly, z nichž 32 můžou být analogové adresovatelné kruhové moduly. Výsledkem je na míru uzpůsobená ústředna EPS vhodná pro malé až po rozsahem velké aplikace.

AVENAR 2000 

 • Kompaktní modulární ústředna EPS rozšiřitelná až na 4 kruhová vedení

 • 254 detektorů na jedné kruhové lince

 • Řešení pro malé až středně velké aplikace

 • Dotykový 8″ displej s vysokým rozlišením s programovatelnými tlačítky

 • Integrovaný Ethernet switch pro vzdálené služby

 • Možnost vizualizace a ovládání přes grafickou nadstavbu správy budov

 • Systémové napojení na evakuační rozhlas značky BOSCH

AVENAR 8000 

 • Kompletně modulární ústředna EPS rozšiřitelná až na 32 kruhových vedení

 • 254 detektorů na jedné kruhové lince

 • Řešení pro středně velké až velké aplikace

 • Dotykový 8″ displej s vysokým rozlišením s programovatelnými tlačítky

 • Integrovaný Ethernet switch pro vzdálené služby

 • Možnost vizualizace a ovládání přes grafickou nadstavbu správy budov

 • Systémové napojení na evakuační rozhlas značky BOSCH