Hromosvody

Zajišťujeme

 • Dodávky a montáže hromosvodů dle ČSN 34 1390

 • Opravy hromosvodů

 • Revize hromosvodů

 • Uzemnění tech. zařízení

 • Montáže přepěťových ochran

Hromosvody a uzemnění provádíme na těchto objektech

 • Rodinné domy

 • Obytné komplexy

 • Rekreační budovy

 • Čerpací stanice PHM

 • Uzemnění tech. zařízení

Materiály hromosvodů

 • FeZn

 • Cu

 • AlMgSi

 • Nerez