Hromosvody

Instalace hromosvodů je prováděna zejména u budov, u nichž při úderu blesku hrozí ohrožení života a zdraví osob či značných škod na majetku. 

Pravděpodobnost úderu blesku přímo do vašeho domu velmi záleží na okolnostech, obecně však lze říci, že je poměrně malá. Je však důležité vědět, že k ohrožení vašeho majetku může docházet i při udeření blesku do zcela odlišného místa, vzdáleného i  několik kilometrů. Úder blesku vytvoří velké přepětí, které může doputovat do vašeho objektu různými vodivými cestami, od elektrického vedení až po potrubí či telefonní a datové spoje. Tímto způsobem hrozí velké nebezpečí poškození elektroniky, která se ve vašem domě nachází, v horším případě i  vznik požáru.

Řešením je zabezpečení objektu hromosvodem /vnější ochrana/ a svodiči přepětí /vnitřní ochrana/, který při rizikové situaci svede veškerý vzniklý proud přes předem stanovenou trasu do země, aniž by došlo k ohrožení osob či majetku.

Instalace hromosvodu od A do Z

  • Návrh instalace přímo na místě

  • Projekční činnost

  • Profesionální montáž zkušenými pracovníky

  • Revizní zkouška a vypracování revizní zprávy

  • Pravidelná kontrola a údržba pro zajištění dokonalé funkčnosti hromosvodu v průběhu let

Konkrétně nabízíme instalaci hromosvodů z materiálu FeZn (pozinkováná ocel), Cu (měď), AlMgSi (slitina) a nerezu.

Instalace a opravy hromosvodů u různých typů objektů

Rodinné domy

Menší i vícegenerační domy

Bytové domy

Menší domy činžovního typu, panelové domy

Úřady a instituce

Úřady, banky, registry, vzdělávací i nemocniční zařízení

Průmyslové a komerční objekty

Továrny, kanceláře, obchody a obchodní centra

Sportovní a výrobní haly

Skladovací a výrobní haly, tělocvičny a ostatní krytá sportoviště